အစီရင်ခံစာများ

Image

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အား သုံးသပ်ထားသော အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခြင်း

သက်ဆိုင်သူထံပြန်ပို့ရန် - မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် လွှတ်တော်ထံသို့ ပြန်လည် တင်သွင်းရမည်

2 months ago


Read more