အင်တာနက်ဖိနှိပ်မှုဆန့်ကျင်ကြ

Image

3 months ago

ရခိုင်နှင့် ချင်းပြည်နယ်များတွင် အင်တာနက်လိုင်းပိတ်ခြင်းနှင့် အင်တာနက် အမြန်နှုန်း လျှော့ချခြင်း ရပ်နား


သတင်းအေဂျင်စီ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း ရပ်ပါ


Myanmar

အင်တာနက်ဖိနှိပ်မှုဆန့်ကျင်ကြ 

StopInternetShutdownMM #KeepItOn
365dayswithoutinternet