အကြောင်းမဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်း (Extrajudicial Killing)၊ မတရားဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင် အကျဉ်းချခြင်း (Arbitrary Arrest and Detention)၊ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ကို ပိတ်ပင်တားဆီးခြင်း (Denial of Freedom of Movement)

Image

3 months ago

မျိုးဆက်လှိုင်း (Generation Wave) အဖွဲ့သည်
ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ
ချိုးဖောက်ခံရသည့် ဖြစ်စဥ်များအနက် တရားဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီးပြီး အကြောင်းမဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်း (Extrajudicial Killing)၊
မတရားဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင် အကျဉ်းချခြင်း (Arbitrary Arrest and Detention)၊ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ကို ပိတ်ပင်တားဆီးခြင်း (Denial of Freedom of Movement) တို့နှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာသုံးသပ်မှုများ
ပြုလုပ်လျှက် ရှိပါသည်။

ဤပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ သည် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ အတွင်း
သတင်းမီဒီယာများတွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှု ပြုလုပ်ကာ ပြည်သူ့ရေးရာနှင့်
နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်ခံရသည့် ဖြစ်စဥ်များကို ဖော်ထုတ်တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။

ဤအစီရင်ခံစာကို အောက်ပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။

http://www.mediafire.com/…/…/ICCPR_Quarterly_Report.pdf/file

ဆက်သွယ်ရန်
---
ကိုဘိုဘို 09 4210 87992
မအိအိမိုး 09 7984 68326