မြန်မာပြည်အတွက် ပြောင်းလဲစေချင်တဲ့ အရာ...

Image

3 months ago

MISS UNIVERSE MYANMAR 2016 Htet Htet Htun ၏

မြန်မာပြည်အတွက် ပြောင်းလဲစေချင်တဲ့ အရာ...

#voy4peace

#generationwave

#htethtethtun


https://www.facebook.com/209504710104/videos/10159390228735105/