ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရသည့်အခြေအနေများ

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပြည်သူ့ရေးရာနှင့်  နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ  ချိုးဖောက်ခံမှုများအနက် ကျွန်ုပ်တို့ Generation Wave – မျိုးဆက်လှိုင်းအဖွဲ့မှ
တို့နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းမီဒီယာများမှ ဖော်ပြသည့်အချက်အလက်များပေါ်  အခြေခံကာ နောက်ဆက်တွဲ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်ပြီး ဖော်ထုတ်တင်ပြလျှက်ရှိပါသည်။
ယခု အစီရင်ခံစာသည် ” မတ်လ ၁၅ ရက်မှ ဇွန်လ ၁၅ ရက် “အတွင်း  ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်များကို  ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုလေ့လာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အစီရင်ခံစာကို အောက်ပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။