အင်တာနက်ဖိနှိပ်မှုဆန့်ကျင်ကြ

ရခိုင်နှင့် ချင်းပြည်နယ်များတွင် အင်တာနက်လိုင်းပိတ်ခြင်းနှင့် အင်တာနက် အမြန်နှုန်း လျှော့ချခြင်း ရပ်နား

သတင်းအေဂျင်စီ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း ရပ်ပါ