စည်းရုံးလှုံဆော်ခြင်း

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ (၂၀၂၀) လှုပ်ရှားမှု

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့…

စစ်ပွဲတွေရပ်ပါ

 စစ်ပွဲတွေရပ်ပါ

People’s Demonstration for Freedom of expression

People’s Demonstration for Freedom of expression

ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင် သင်တန်း

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၈၊၂၉၊၃၀…

အင်တာနက်ဖိနှိပ်မှုဆန့်ကျင်ကြ

ရခိုင်နှင့် ချင်းပြည်နယ်များတွင်…