ပညာမျှဝေခြင်း

ဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်း

Extra Judiciary Killing (ဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်း) မြန်မာနိုင်ငံတွင်…

Generation Wave မှပြုလုပ်သော Federal TOT Training

Generation Wave မှပြုလုပ်သော Federal…

လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများ အထောက်အကူပြု သင်တန်း

Generation Wave အဖွဲ့မှ ရန်ကုန်မြို့တွင် လူ့အခွင့်အရေး…

Federalism Training သင်တန်းလျှောက်လွှာပုံစံ

Federalism Training ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ…