ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်ခံရမှုများ ” မတ်လ ၁၅ရက်မှ ဇွန်လ ၁၅ရက် “အတွင်း အစီရင်ခံစာ

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပြည်သူ့ရေးရာနှင့်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်ခံမှုများအနက်
ကျွန်ုပ်တို့ Generation Wave – မျိုးဆက်လှိုင်းအဖွဲ့မှ
#တရားဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်း ( Extrajudicial Killing)
#မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်အကျဉ်းချခြင်း ( Arbitrary Arrest and Detention )
#လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးခြင်း ( Denial of Freedom of Movement )
တို့နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းမီဒီယာများမှ ဖော်ပြသည့်အချက်အလက်များပေါ် အခြေခံကာ နောက်ဆက်တွဲ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်ပြီး ဖော်ထုတ်တင်ပြလျှက်ရှိပါသည်။
ယခု အစီရင်ခံစာသည် ” မတ်လ ၁၅ရက်မှ ဇွန်လ ၁၅ရက် “အတွင်း ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်များကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုလေ့လာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အစီရင်ခံစာကို အောက်ပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။

လေးစားစွာဖြင့်
Generation Wave