ရွေ့ပြောင်း၊ သွားလာ၊ နေထိုင်ခွင့်ကို တားဆီးခြင်း/ငြင်းပယ်ခြင်း

လွတ်လပ်စွာ ရွေ့ပြောင်း၊ သွားလာ၊ နေထိုင်ခွင့်ကို တားဆီးခြင်း/ငြင်းပယ်ခြင်း – Denial of Freedom of Movement
လူသားတိုင်းတွင် လွတ်လပ်စွာ ရွေ့ပြောင်းသွားလာခွင့်နှင့် နေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။ လူသားတိုင်းသည် ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ရွေ့ပြောင်းသွားလာ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်မှာ ရှေးယခင်ကတည်းက ဖြစ်သည်။ စား၊ ဝတ်၊ နေရေး အခက်အခဲကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နေရာများသို့ ရွေ့ပြောင်းသွားလာမှုများ ရှိကြသကဲ့သို့ ခဏတာ အကြောင်းကိစ္စ ရပ်များဖြင့်လည်း သွားလာမှုများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ထိုသွားလာခွင့်များအတွက် ခွင့်ပြုပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ပိတ်ပင်တားဆီးခြင်းများ ပြုလုပ်လျှင် ပိတ်ပင်ခြင်းခံရသူများအတွက်သာ ဖြစ်ရပါမည်။ (ဥပမာ – သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ရှိသောကြောင့် သွားလာခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခြင်း) အကြောင်းမဲ့ ပိတ်ပင် တားဆီးခြင်းမျိုး ပြုလုပ်ခြင်းသည် လူသားများအတွက် ရပိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း Human Rights Violation ဖြစ်သည်။
မျိုးဆက်လှိုင်း Generation Wave အနေဖြင့် ရွေ့ပြောင်းသွားလာခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသော အခြေအနေများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၉ မှ သြဂုတ်လ ၂၀၂၀ ထိ ကိုးလတာအတွင်းတွင် ချိုးဖောက်မှု (၁၃) ကြိမ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ထိခိုက်နစ်နာသူပေါင်း (၅၂၃) ဦးရှိခဲ့သည်။
ဤအချက်အလက်များကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ မီဒီယာ အခု (၂၀) မှကောက်ယူထားသည်။ ထို့အပြင် အချို့အချက်အလက်များအား လူတွေ့ (သို့) ဖုန်းဖြင့် မေးမြန်းအတည်ပြု ရယူထားခြင်း ဖြစ်သည်။