လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောက်ရှောက်သူများ အထောက်အကူပြု သင်တန်း

Generation Wave အဖွဲ့မှ ရန်ကုန်မြို့တွင် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောက်ရှောက်သူများ အထောက်အကူပြု သင်တန်းကို အောက်မြန်မာပြည် ဒေသများဖြစ်သော တနင်္သာရီ၊ မွန်၊ ကရင်၊ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ ရန်ကုန်၊ ရခိုင် ဒေသများအတွင်းမှ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများအတွက် (၁၄.၁၁.၂၀၁၉ မှ ၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ထိ) (၅) ရက် သင်တန်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

သင်တန်းခေါင်းစဉ်များ အနေဖြင့် –

(၁) လူ့အခွင့်ရေးအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
(၂) လူ့အခွင့်အရေး အပိုဒ် ၃၀
(၃) အခွင့်အရေး အမျိုးအစားများ
(၄) နိုင်ငံတကာစာချုပ်များနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ လူ့အခွင့်အရေး စာချုပ်များကို လက်မှတ်ရေးထိုးပုံ အဆင့်ဆင့်
(၅) နိူင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးစာချုပ်များနှင့် နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်များ
(၆) Human Rights Defender များတွင်ရှိရမည် ဗဟုသုတ၊ အရည်အချင်း၊ စိတ်နေ သဘောထားများ
(၇) Human Rights Defender များ၏ အခြေအနေ
(၈) Human Rights Defender များအား ကာကွယ်ထားသော ဥပဒေများ
(၉) Human Rights Defender ဆိုင်ရာ ကြောငြာစာတမ်း
(၁၀) Human Rights Action
(၁၁) တိုင်ကြားမှုယန္တရား စသည်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။