မန္တလေးမြို့တွင် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများ အထောက်အကူပြု သင်တန်း

(၁၄.၁၂.၂၀၁၉ မှ ၁၈.၁၂.၂၀၁၉ ထိ) (၅) ရက် သင်တန်း ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

သင်တန်းခေါင်းစဉ်များ အနေဖြင့် –
(၁) လူ့အခွင့်ရေးအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
(၂) လူ့အခွင့်အရေး အပိုဒ် ၃၀
(၃) အခွင့်အရေး အမျိုးအစားများ
(၄) နိုင်ငံတကာစာချုပ်များနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ လူ့အခွင့်အရေး စာချုပ်များကို လက်မှတ်ရေးထိုးပုံ အဆင့်ဆင့်
(၅) နိူင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးစာချုပ်များနှင့် နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်များ
(၆) Human Rights Defender များတွင်ရှိရမည် ဗဟုသုတ၊ အရည်အချင်း၊ စိတ်နေ သဘောထားများ
(၇) Human Rights Defender များ၏ အခြေအနေ
(၈) Human Rights Defender များအား ကာကွယ်ထားသော ဥပဒေများ
(၉) Human Rights Defender ဆိုင်ရာ ကြောငြာစာတမ်း
(၁၀) Human Rights Action
(၁၁) တိုင်ကြားမှုယန္တရား စသည်များနှင့်
ဒေသအသီးသီးရှိ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများ၏ လက်ရှိလှုပ်ရှားနေမှုများ နှင့် အားသာချက်၊ အားနည်းချက်၊ စိမ်ခေါ်မှုအခက်ခဲများအား မျှဝေဆွေးနွှေးခဲ့ကြသည်။