လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများ အထောက်အကူပြု သင်တန်း

Generation Wave အဖွဲ့မှ ရန်ကုန်မြို့တွင်
လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများ အထောက်အကူပြု သင်တန်းကို ဒုတိယအကြိမ် အောက်မြန်မာပြည် ဒေသများဖြစ်သော တနင်္သာရီ၊ မွန်၊ ကရင်၊ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ ရန်ကုန်၊ ရခိုင် ဒေသများမှ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများအတွက် (၂၄.၂.၂၀၂၀ မှ ၂၈.၂.၂၀၂၀ ထိ) (၅) ရက် သင်တန်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

သင်တန်းခေါင်းစဉ်များ အနေဖြင့် –
(၁) လူ့အခွင့်ရေးအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
(၂) လူ့အခွင့်အရေး အပိုဒ် ၃၀
(၃) အခွင့်အရေး အမျိုးအစားများ
(၄) နိုင်ငံတကာစာချုပ်များနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ လူ့အခွင့်အရေး စာချုပ်များကို လက်မှတ်ရေးထိုးပုံ အဆင့်ဆင့်
(၅) နိူင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးစာချုပ်များနှင့် နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်များ
(၆) Human Rights Defender များတွင်ရှိရမည် ဗဟုသုတ၊ အရည်အချင်း၊ စိတ်နေသဘောထားများ
(၇) Human Rights Defender များ၏ အခြေအနေ
(၈) Human Rights Defender များအား ကာကွယ်ထားသော ဥပဒေများ
(၉) Human Rights Defender ဆိုင်ရာ ကြောငြာစာတမ်း
(၁၀) Human Rights Action
(၁၁) တိုင်ကြားမှုယန္တရား စသည်များနှင့် ဒေသအသီးသီးရှိ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများ၏ လက်ရှိလှုပ်ရှားနေမှုအခြေအနေအရပ်ရပ်၊ အားသာချက်၊ အားနည်း ချက်၊ စိန်ခေါ်မှု၊ အခက်ခဲများ အား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။