အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ (၂၀၂၀) လှုပ်ရှားမှု

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ (၂၀၂၀) လှုပ်ရှားမှု မှတ်တမ်း
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော ပြည်တွင်းစစ်များ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အားနည်းခြင်းများကြောင့် အရပ်သားပြည်သူများ မတရား(ဥပဒေမဲ့)သတ်ဖြတ်ခံနေရလျှက်ရှိပါသည်။ ထိုသတ်ဖြတ်ခံနေရမှုများ ရပ်တန့်သွားရန် မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအသီသီးမှ အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုကို ယခုရက်သတ္တပတ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးသော သူများအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Generation Wave